Home » School-links

Welkom op de website van De Dolfijne School

Zoals elke dolfijn voelen onze kinderen zich als een vis in het water. Groot en klein, iedereen vindt het fijn om in De Dolfijne School te zijn. Vreugde en plezier alom, iedereen van harte welkom!

School-links

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5

Bingel

(oefensite voor de leerlingen 5 en 6  voor Frans)

http://kweetet.be

(oefensite voor taal en rekenen voor alle kinderen van de lagere school)

onze facebookpagina

 

https://www.facebook.com/Dedolfijneschool/

 

 

 Hieronder vindt u per leerjaar een link naar een verzameling van websites om met uw   

 kinderen aan de slag te gaan: 

 

 https://www.symbaloo.com/mix/kleuterklas

https://www.symbaloo.com/mix/eersteleerjaar

https://www.symbaloo.com/mix/tweedeleerjaar

https://www.symbaloo.com/mix/derdeleerjaar

https://www.symbaloo.com/mix/vierdeleerjaar

https://www.symbaloo.com/mix/vijfdeleerjaar

https://www.symbaloo.com/mix/zesdeleerjaar

Evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.