Geschiedenis

Op 24 januari 1898 kocht burgemeester De Smet in het centrum van Idegem een terrein aan van 49 aren om er een klooster te bouwen. De burgemeester overleed op 8 mei 1898 maar zijn zuster en de pastoor van Idegem, eerwaarde heer Sanspeur, brachten het kloosterproject tot voltooiing. Op 25 september 1898 mochten de inwoners van Idegem 4 zusters van de Congregatie der Franciscanessen van Opbrakel verwelkomen. De zusters organiseerden te Idegem basisonderwijs dat in 1930 werd uitgebreid met een kantschool en in 1940 zelfs met een (secundaire) huishoudschool.

Zoals overal in Vlaanderen dienden de zusters bij gebrek aan roepingen steeds meer vestigingsplaatsen te laten varen. In Idegem trokken de laatste zusters weg in 2000. De school hadden ze reeds in 1989 overgedragen aan een parochiale VZW waarvan meester De Troyer in 1991 voorzitter werd. Onder zijn impuls werden de schoolgebouwen grondig gerenoveerd. Meester De Troyer begreep ook dat gezien allerlei ontwikkelingen in de onderwijswetgeving Idegem slechts toekomst had indien het een onderkomen vond in een groter geheel. Daarom besliste hij in overleg met principaal Van Kerchove om de basisschool van Idegem op 1 september 2001 te fusioneren met de basisschool van het Sint-Catharinacollege.

Deze fusie werd door de plaatselijke bevolking goed onthaald en opent voor Idegem nieuwe perspectieven van bloei en vooruitgang.

In 2007 startte principaal Van Kerchove voor het College in Idegem 3 bouwdossiers. Het eerste dat reeds is goedgekeurd omvatte de renovatie van het buitenschrijnwerk en de centrale verwarming. Het tweede voorziet moderniseringswerken in het oude kloostergebouw zodat ook deze ruimte door de school kan worden gebruikt. Het derde dossier betreft de bouw van een sportzaal en een nieuwe toegangshal.