Home » Geen categorie » Verkeersveilige week

Welkom op de website van De Dolfijne School

Zoals elke dolfijn voelen onze kinderen zich als een vis in het water. Groot en klein, iedereen vindt het fijn om in De Dolfijne School te zijn. Vreugde en plezier alom, iedereen van harte welkom!

Verkeersveilige week

Onze verkeersveilige week sloten we af met een gezamenlijk moment. Kinderen van 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar brachten ons toneeltjes over de verschillende onderwerpen die tijdens onze SAM-dagen op woensdag reeds aan bod kwamen: carpoolen, fietsoversteekplaats, de bus, soorten fietsen, oversteken en hoffelijkheid.

Evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.