Verkeersveilige week

Onze verkeersveilige week sloten we af met een gezamenlijk moment. Kinderen van 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar brachten ons toneeltjes over de verschillende onderwerpen die tijdens onze SAM-dagen op woensdag reeds aan bod kwamen: carpoolen, fietsoversteekplaats, de bus, soorten fietsen, oversteken en hoffelijkheid.