Home » School-links

Welkom op de website van De Dolfijne School

Zoals elke dolfijn voelen onze kinderen zich als een vis in het water. Groot en klein, iedereen vindt het fijn om in De Dolfijne School te zijn. Vreugde en plezier alom, iedereen van harte welkom!

School-links

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5

Bingel

(oefensite voor de leerlingen 5 en 6  voor Frans)

http://kweetet.be

(oefensite voor taal en rekenen voor alle kinderen van de lagere school)

onze facebookpagina

 

https://www.facebook.com/Dedolfijneschool/

Evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.